آموزش آرایشگری مردانه آموزشگاه رایشگری مردانه آموزش پیرایش مردانه آموزشگاه پیرایشگری مردانه بهترین آموزشگاه آرایشگری مردانه در تهران کلاس آرایشگری در تهران مدرک آرایشگری مدرک بین المللی آرایشگری
سوالات متداول

شرایط رفاهی، فاصله و هزینه خوابگاه چگونه است؟

خوابگاه از محیط آموزشی جدا بوده و فاصله آن تا آموزشگاه حدود بیست دقیقه است و دارای کلیه امکانات رفاهی ضروری بوده و اتاقها با تختهای طبقاتی و در ظرفیتهای مختلف تجهیز شده اند که غالباً امکان اسکان یکجای کلیه هنرجویان آموزشگاه را دارا میباشد . از محسنات حضور یکدست هنرجویان در محیط خوابگاه مرور آموخته های هنرجویان با یکدیگر در طول دوره آموزش میباشد که باعث ارتقاء سطح کیفی آموخته های هنرجویان میشود. هزینه اجاره ماهیانه اسکان در خوابگاه بین 300 الی 350 هزار تومان است و تامین غذا به عهده شخص هنرجو میباشد. چرا که هم از نظر رعایت موازین بهداشتی و هم از نظر جلب رضایتمندی ذائقه متفاوت همه افراد خوابگاه دشوار است. هنرجو در انتخاب و اختیار خوابگاه دیگر به غیر از خوابگاه معرفی شده مخیر بوده و در این خصوص هیچ منع و اجباری از ناحیه آموزشگاه برای هنرجو وجود ندارد .mirzanezhad يكشنبه 17 فروردين ماه 1399 662 0